Πολιτική απορρήτου

Το “Mamazilla - mood for food” λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Για την καλύτερη προστασία του απορρήτου σας, παρέχουμε αυτήν την ειδοποίηση πολιτικής απορρήτου που εξηγεί τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων.

Συλλογή πληροφοριών

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει βασικές πληροφορίες για τους επισκέπτες τους. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διευθύνσεις IP, δεδομένα του προγράμματος περιήγησης σας, χρονικά δεδομένα και σελίδες παραπομπής. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να προσδιορίσει προσωπικά συγκεκριμένο επισκέπτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες συλλέγονται για συνήθεις σκοπούς διαχείρισης και συντήρησης.

Cookies

Όπου είναι απαραίτητο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και το ιστορικό ενός επισκέπτη, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τον επισκέπτη ή / και να παρουσιάσει στον επισκέπτη προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

Διαφημίσεις και άλλα Third Parties

Οι διαφημιστικοί συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν cookies, scripts και / ή web beacons για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Αυτή η παρακολούθηση γίνεται απευθείας από τρίτους μέσω των δικών τους servers και υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Αυτός ο ιστότοπος δεν έχει πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies, scripts και / ή web beacons που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Μάθετε πώς να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies της Google.

Σύνδεσμοι σε Third Party ιστοσελίδες

Έχουμε συμπεριλάβει συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο για δική σας χρήση και αναφορά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου σε αυτούς τους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι ενεργή και θα παραμείνει σε ισχύ εκτός από ό,τι αφορά σε τυχόν αλλαγές στις διατάξεις της στο μέλλον, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση σε αυτήν τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική απορρήτου μας ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης email που μας έχετε δώσει, είτε τοποθετώντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.