Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Το mamazillafood.com προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο mamazillafood.com ή/και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του mamazillafood.com. Το mamazillafood.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές περιοδικά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του mamazillafood.com (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία του mamazillafood.com και διατίθενται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία φωτογραφία από οποιαδήποτε προσωπική μου συνταγή. Απαιτείται υποχρεωτικός σύνδεσμος Do-follow στην ανάρτηση σας προς τη συνταγή του mamazillafood.com από την οποίο προήλθε. Απαγορεύεται αυστηρά η εκ νέου δημοσίευση ολόκληρων συνταγών, όπως η χρήση φωτογραφιών χωρίς σωστή σύνδεση ή παρουσίαση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου μας ως δική σας.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα από το mamazillafood.com για μια round-up ανάρτηση (ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ίδια εικόνα για pins κοινωνικών μέσων ή κολάζ για να προωθήσετε την ίδια ανάρτηση. Οποιαδήποτε διανομή περιεχομένου από το mamazillafood.com πέρα από αυτό που περιγράφεται εδώ συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

O επισκέπτης του mamazillafood.com οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του mamazillafood.com. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο mamazillafood.com, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών του από επισκέπτη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Το mamazillafood.com διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά επισκέπτη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη για κάθε προκληθείσα ζημία.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Το mamazillafood.com δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους πάροχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο mamazillafood.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Το mamazillafood.com χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά., εκτός εάν οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο mamazillafood.com δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του mamazillafood.com.

Το mamazillafood.com σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του mamazillafood.com, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Το mamazillafood.com δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο mamazillafood.com. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Το mamazillafood.com σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Χρησιμοποιώντας το mamazillafood.com, κάθε χρήστης συμφωνεί απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη. Το mamazillafood.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας ,αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλη ιστοσελίδα (website), παρέχεται για την διευκόλυνσή του χρήστη και το mamazillafood.com δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) σε άλλη τέτοια ιστοσελίδα (website).